HAL A TORTÁN
Nézd a Hal a tortán adását a SuperTV2-n és játssz velünk!

Küldd az aktuális napi kvíz kérdés helyes válaszának kódját a 06-30-555-5440-es normáldíjas telefonszámra és nyerd meg az értékes nyereményeinket!

Hal a tortán SMS KVÍZJÁTÉK


Nézd a Hal a tortán adását a TV2-n és játssz velünk!
Küldd az aktuális napi kvíz kérdés helyes válaszának kódját a 06-30-555-5440-es normáldíjas telefonszámra és nyerd meg az értékes nyereményeinket!


Minél többször küldöd el érvényes SMS-ben az aktuális kérdésre a helyes válasz kódját, annál nagyobb eséllyel indulsz a nyereménysorsoláson!


A Hal a tortán SMS kvíz játék normáldíjas SMS számon üzemel!
A kérdések a Hal a tortán adásának környezetében hallhatók és láthatók a válaszlehetőséggel és kódokkal együtt.


HT1 első válaszlehetőség,
HT2 második válaszlehetőség


SMS szám: 06-30-555-5440
Normáldíjas szám ügyfélszolgálat: 06-1-371-4820

A nyerteseket a Telekom New Média Zrt. minden alkalommal telefonon értesíti, a nyertesek listája a szerkesztőségben megtalálható.


HAL A TORTÁN SMS KVÍZ JÁTÉKSZABÁLYZAT


A Hal a tortán SMS kvízjáték a TV2 műsorszolgáltatásában sugárzott „Hal a tortán” című műsorhoz kapcsolódó nézői kvíz játék, amelyben a nézők otthonról kapcsolódhatnak be a játékba, így esélyt szerezve arra, hogy megnyerjék a műsor telefonos nézői feladványának aktuális napi-, illetve heti nyereményét/eit.
Az SMS elküldésével a Hal a tortán SMS kvízjáték feltételei, játékszabályzata – ide értve a megnyerhető nyereményeket, a nyertes kisorsolásának módját, a nyertessé minősítés feltételeit, a nyeremény eljuttatásának módját – megismertnek és elfogadottnak tekintendők.


Az SMS kvízben egy kvíz kérdést kapnak a nézők. A kérdéshez két válaszlehetőség tartozik, amelyeket a kvízjátékban HT1 (első válaszlehetőség) és HT2 (második válaszlehetőség) kódok jelölnek. A játékban való részvételhez ezen kódok közül a helyesnek vélt válasz kódját kell elküldenie a nézőnek SMS-ben a 06-30-555-5440-es normáldíjas számra, a műsor sugárzásának napján 24:00 óráig.
A nyertesek sorolása a sugárzást követő munkanapon 10:00-kor történik. A Hal a tortán kvízjátékban csak az adás napján 24 óráig lehet érvényesen részt venni, illetve érvényes választ küldeni – továbbiakban: (válaszadási időszak).


A válaszadási időszak alatt többször is el lehet küldeni a helyesnek vélt válaszkódot. A játékos telefonszáma annyiszor kerül be a nyereménysorsolási adatbázisba, ahányszor a telefonszámról helyes és érvényes válasz érkezett.


A válaszadási időszakon kívül küldött válasz SMS-sek akkor is érvénytelennek, ha azok a helyes válaszkódot tartalmazzák! Érvénytelennek azok a válaszok is, amelyek nem az alábbiak szerinti válaszkóddal küldnek a játékosok, illetve amelyeket nem a meghirdetett – alábbi - SMS számra küldenek.
A helytelen válaszok, valamint az érvénytelen válaszok díja is felszámításra kerül, és azokat a játékosnak meg kell fizetni.


A kvízkérdés a Hal a tortán adásának környezetében hallhatók és láthatók a válaszlehetőséggel és kódokkal együtt.


HT1 első válaszlehetőség,
HT2 második válaszlehetőség


SMS szám: 06-30-555-5440
Normáldíjas szám ügyfélszolgálat: 06-1-371-4820


A nyerteseket a Telekom New Média Zrt. minden alkalommal telefonon értesíti, a nyertesek listája a szerkesztőségben megtalálható.
Figyelem! A válaszok akkor minősülnek érvényesnek, ha azok a válaszadási időszak alatt az aggregátor társasághoz is megérkeznek. Tekintettel a különböző szolgáltatók kapacitására, a válaszok beérkezése különböző időt vehet igénybe!


SMS kvízjátékban természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek SMS küldésére, vagy híváskezdeményezésre alkalmas eszközzel; érvényes előfizetéssel. 14 éven aluliak a játékban törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt.
A nyeremények az adás műsorkörnyezetében sugárzott kvíz kérdéssel/válaszkódokkal együtt kerülnek illusztráció formájában bemutatásra, és nem a képen konkrétan bemutatott nyereménytárgy kerül nyereményként átadásra. A meghirdetéstől függően napi és heti nyeremények kerülnek kisorsolásra.
A napi nyeremények sorsolási adatbázisába azok a telefonszámok kerülnek be, amelyekről az adás napján helyes és érvényes válasz érkezett a fentiek figyelembe vételével. A heti nyeremények adatbázisába – ha heti nyeremény is meghirdetésre kerül – akkor azok a telefonszámok kerülnek be, amelyekről a tárgyhéten helyes és érvényes válasz érkezett. Hacsak ezzel ellenkezőleg nem történik meg a nyeremények meghirdetése, minden napi és heti nyereményre egy-egy nyertes, valamint pótnyertes kerül kisorsolásra. Amennyiben több napi vagy heti nyeremény úgy kerül meghirdetésre, hogy azt egy nyertes nyeri meg, akkor csak egy-egy nyertes telefonszám és pótnyertes kerül kisorsolásra.


A fentiek szerint képzett adatbázisból a nyertes telefonszámok számítógépes – emberi közreműködés nélkül – véletlenszerű sorsolással kerül kisorsolásra. A nyereményre való jogosultság egyéb feltételei az alábbiakban kerülnek részletezésre.
A fentiek szerint kisorsolt nyerteseit az Telekom New Média Zrt. a nyertes telefonszám felhívásával telefonon értesíti a nyertesként való kisorsolásukról, a nyereményük tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követően, legkésőbb az adást követő munkanapon.
Amennyiben a hívás sikertelen, úgy a Telekom New Média Zrt. két további alkalommal újrahívja a nyertes számát. Ha az összesen három próbálkozás mindegyike sikertelen, úgy az Telekom New Média Zrt. a pótnyertest/pótnyerteseket értesíti. Ennek értelmében tehát a kisorsolt nyertes, illetve a kisorsolt telefonszám jogosultja akkor tekinthető nyertesnek és így jogosultnak a nyereményre, ha a tájékoztatás céljából történő megkeresés eredményes, a nyertes elérhető és a telefonbeszélgetés létrejön. A telefonbeszélgetést a Telekom New Média Zrt. rögzíti.
Ha a nyertes telefonszám jogosultja felveszi a telefont, de azt leteszi, vagy megtagadja az alábbi folyamat, illetve adatrögzítés bármely lépését (nem adja meg személyes adatait), vagy a nyeremény eljuttatásához szükséges folyamat bármely lépését, akkor az ilyen „nyertesként” kisorsolt játékos a nyeremény kiadása iránti igényét elveszíti, és ilyen igénnyel nem léphet fel. Ebben az esetben a sorsoláskor már kisorsolt pótnyertes/nyertesek válhatnak jogosulttá a nyereményre.


További feltételek:
A nyertesnek ismeri el a Telekom New Média Zrt. azt a résztvevőt, aki helyes és érvényes választ adott, illetve küldött és az alábbi három információ közül legalább kettővel rendelkezik:

• ismeri az adott telefonszámot, ahonnan a szolgáltatást igénybe vette, illetve ezzel a telefonszámmal tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást és azt bemutatja;
• ismeri az előfizető vagy a kártyatulajdonos nevét, illetve ezzel a névvel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást és azt bemutatja;
• ismeri a nyertes SMS vagy hívás küldésének időpontját, illetve ezzel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást,
• a kisorsolt nyertes minden esetben az informatikai rendszerben található hívószámon (ahonnan érkezett a szavazat) hívja vissza Telekom New Média Zrt.;

A nyeremény más nyereményre nem cserélhető és pénzre nem váltható át!
Ha a nyertes bármely okból visszautasítja a nyereményt – akár azért is, mert a nyeremény olyan, amely számára nem megfelelő vagy alkalmatlan, vagy a nyereménnyel kapcsolatos egyéb feltételeket nem tudja teljesíteni -, akkor a pótnyertesé lesz a nyeremény.
A nyertes a nyereménnyel kapcsolatban a szervezővel, a sugárzó szervezettel, a gyártóval, az aggregátor társaggal, a nyeremény felajánlóval szemben nem reklamálhat, igényt vagy követelést nem terjeszthet elő csak annyiban, hogy ha a fentiek szerinti valamennyi a nyeremény átvételéhez jogosító feltételnek megfelelt, akkor nyeremény számára történő kiadását követelheti. A nyeremény tekintetében nincs kellékszavatossági, jótállási vállalás, hacsak ezzel ellentétben a nyereménnyel együtt ilyen jótállási vagy garancia okirat nem kerül átadásra vagy megküldésre.
A Telekom New Média Zrt. a nyertes személyi adatait (név, lakcím, telefonszám) rögzíti és azt 90 napig őrzi meg.

A tárgynyeremény után az adó-és járulékfizetési kötelezettségnek a sugárzó szervezet tesz eleget.
A rossz kézbesítési cím megadása a nyertes kizárólagos felelőssége, és a rosszul megadott cím miatt nem reklamálhat azért, hogy nem került a nyeremény átadásra. Amennyiben a nyertes nyeremény átvételére a megbeszélt időpontban nem jelenik meg, és új időpont egyeztetése sem történt, akkor ez kizárólag a nyertes felelőssége, és elveszti az igényét a nyereményre. Személyes átvételnél kérhető, hogy a nyertes igazolja, jogosultságát a nyeremény átvételére személyi adatainak ellenőrzésre bocsátásával. Ennek megtagadása a nyeremény kiadása iránti jogosultság elvesztését vonja maga után.
A nyeremény kézbesítése vagy átadása a sorsolást követően 90 napon belül történik, a nyeremény átadására ettől eltérően a nyertessel megállapodott későbbi időpontban is sor kerülhet.
A kvízjáték résztvevői az SMS küldésével, illetve a játékban való részvétellel elfogadják az alábbi oldalon található Adatvédelmi nyilatkozatot és hozzájárulnak ahhoz, hogy az aggregátor társaság – a Telekom New Media - és a sugárzó szervezet az MTM-SBS Zrt. célhoz kötötten (nyereményátadás/kézbesítés céljából) a személyes adataikat kezelje és megőrizze.

A válasz SMS küldésével a játékos hozzájárul ahhoz, hogy az SMS küldést megköszönő, illetve azt nyugtázó válaszüzenetben a műsorral kapcsolatos vagy más kereskedelmi üzeneteket is kapjon, az ezzel kapcsolatos figyelmeztetés az kvíz kérdések nyilvánosságra kerülésekor a képernyőn is megjelenik, felhívva a nézők figyelmét erre a körülményre.
A játékos tájékoztatást az adatainak kezeléséről az ügyfélszolgálati elérhetőségeken kérhet, és ugyanitt kérheti az adatainak az adatkezelésből történő törlését is.

Adatkezelési szabályzat:
//www.telekomnewmedia.hu/doc/adatvedelmi_tajekoztato.pdf weblapon érhető el.
A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy neve és lakhelye (csak a település) megjelenjen a „Hal a tortán” weboldalán a www.supertv2.hu/halatortan oldalon. Ez a hozzájárulás nem jelenti azt, hogy a nyertes ezeken a platformokon feltétlenül megjelenik, a Hal a tortán SMS kvízjáték nyerteseinek listája a szerkesztőségnél található, ők őrzik.

Ha a Hal a tortán SMS kvízjátékban való részvételével a játékos részéről a játék tisztességtelen befolyásolásának szándéka, bűncselekmény elkövetése valószínűsíthető, vagy vele szemben alapos a gyanú a játékkal kapcsolatos visszaélésre – ide értve a távközlési csalást is - vagy bűncselekmény elkövetésére (függetlenül attól, hogy indult-e büntető eljárás,vagy történt-e feljelentés), akkor az ilyen játékos telefonszáma, amelyről az SMS küldést indítja, ebből a játékból és minden TV2-n, vagy az MTM-SBS Zrt. által szervezett játékból/szavazásból letiltásra kerül. Amennyiben ilyen telefonszám kerül nyertesként kisorsolására (mert az alapos gyanúról csak a sorsolást követően történt tudomásszerzés), akkor a nyeremény kiadása megtagadható. Ezekben az esetekben büntető feljelentésre kerül sor.
A jövőre nézve a jelen szabályzat megváltoztatható, ide értve a játékban való részvételi feltételeket. A változtatásról a játék adásából értesülhetnek a nézők (azokból, amelyeken a kvíz kérdések megjelennek). A módosított szabályzat ugyanazokon a platformokon közzé tételre kerül, amelyen ez a szabályzat is.
A szervező jogosult a Hal a tortán SMS kvízjáték bármikor történő felfüggesztésére vagy beszüntetésére. Felfüggesztés vagy megszüntetés esetén a szerzett jogok, tehát az ez előtt megszerzett/megnyert nyereményre, illetve annak kiadására való jogosultság nem veszik el.

A SZOLGÁLTATÁS technikai kivitelezése; SZAVATOSSÁG, GARANCIA


A SMS-ben küldött válaszok önálló számítástechnikai rendszeren futnak. A rendszer a mobil szolgáltatóktól bérelt vonalakon bonyolítja a be-, és kimenő SMS forgalmakat. Telekom New Média Zrt. az SMS-ek feldolgozását, a válasz SMS-ek tartalmát saját hardware, és software rendszerén belül kezeli. A szolgáltatáshoz kapcsolódó játék előírásoknak megfelelő lebonyolítását a Telekom New Média Zrt. a mindenkori hatályos törvények és jogszabályok betartásával szavatolja.
A 06-30-555-5440-es számra küldendő SMS díja a Telenor és Vodafone előfizetőknek alapdíjas (azaz a felhasználó tarifacsomagja szerinti T-Mobile hálózatába küldött SMS díját fizeti), a T-Mobile ügyfeleknek fíx díjas, mely bruttó 40 Ft./SMS. Bővebb információ:
//www.t-mobile.hu/static/DocumentStore/lakossagi/tarifak/elofizeteses/dijszab.pdf

Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek:
A szolgáltatással kapcsolatban a Telekom New Média Zrt. 06 (1) 371-4820-as telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni 0-24 óra között. A Telekom New Média Zrt. a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a Telekom New Média Zrt. ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. Telekom New Média Zrt. ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.

 

 

 


 

Címkék:

2013. augusztus 26. 17:30KÖZÖSSÉG


© TV2 Zrt.    |    Impresszum    |    Adatkezelési szabályzat    |    Felhasználói szabályzat    |    Powered by Neoport Core CMS
A supertv2.hu felületén megjelenő illusztrációk egy részének forrása: Europress fotóügynökség